Lukas Trolle: Ramt af stjernerne

I følge astrologien er vi på vej ind i en ny tidsalder, og hos Ro Copenhagen er vi nysgerrige på, hvad denne transformation betyder. Derfor har vi startet en samtale med astrolog Lukas Trolle, der står bag podcasten 'Ramt af Stjernerne' sammen med sin mor Kristina Trolle.

Efter vores samtale med Lukas Trolle, står det klart for os, at astrologien byder på meget mere end stjernetegn og damebladshoroskoper. Læs med her og bliv klogere på astrologiens verden.

"Astrologien er ikke magi, men derimod et konstruktivt udviklingsredskab"

Inden vi kommer rigtig i gang, vil jeg gerne starte med at fjerne forestillingen om, at astrologi er et soltegnshoroskop i dit magasin, der forudsiger dine kommende uger. Så banalt og enkelt er det bestemt ikke, og det er nok også derfor, at de fleste mennesker forkaster astrologien uden at kende til den. Det er en stor misforståelse og det er ærgerligt, at astrologiens potentiale bliver overset. Ifølge astrologien har solen først afgørende indflydelse når du runder 30-årsalderen. Månetegnet og Ascendanten vil ofte være mere synlig i dine yngre år, og ved at arbejde bevidst med dig selv, vil du komme nærmere dit soltegn.

En anden misforståelse er idéen om, at astrologien er en form for tryllekunst eller clairvoyance, som i detaljer kan fortælle, hvordan dit liv kommer til at udspille sig. Astrologien er ikke magi, men derimod et konstruktivt udviklingsredskab. En slags kort over de energier, du er født med. Astrologien kan danne et overblik over temaer, energier, følelser og psykologiske mekanismer i en given periode, eller i livet generelt. Med viden om astrologi kan du bruge dine stjerner bevidst, fremfor ubevidst at blive styret af dem. Det afgørende succeskriterie for at bruge astrologien som udviklingsredskab er, at du er åben og villig til at arbejde med dit horoskop. Lige netop derfor var det vigtigt for mig at italesætte eventuelle misforståelser om astrologien. 

"Vi står lige nu midt i overgangen fra fiskenes tidsalder til vandbærerens tidsalder"

De sidste 2000 år har vi befundet os i fiskenes tidsalder, som i store træk har handlet om religion, profeter og blind tro. Men også næstekærlighed, åndelighed og dét at ofre sig for et trossystem. I denne tidsalder har vi set de store religioner blomstre, og i mange dele af verden har mennesker givet deres kraft væk til ydre omstændigheder.

Vi befinder os lige nu et unikt sted i astrologiens verden, nemlig i overgangen fra fiskenes tidsalder til vandbærerens tidsalder. Den nye tid i vandbærerens tegn, vil begynde at præge os mere og mere og vil især handle om frihed og fællesskab. Jeg tror på, at vi de næste mange år vil begynde at forstå at alt hænger sammen i universet, og dermed også på jorden. Der er ingen mennesker, der er mindre eller mere værd end andre. Frihed og lighed for alle er vigtige værdier ifølge vandbæreren. 

"Ligesom alt andet, er der også skyggesider"

Teknologi og videnskab vil udvikle sig, og komme til at præge vores hverdag endnu mere end det gør nu. Andre områder som; metafysik, åndsvidenskab og endda astrologi, vil også blive mere officielt og anerkendt på sigt. Som mennesker vil vi altså gå fra at være styrede af tro, til at basere vores samfund på viden.

Mange ser de næste 2000 år som en form for gylden tidsalder. Det er jeg også overbevist om er rigtigt, men ligesom alt andet, vil der også være nogle skyggesider. Teknologi skulle gerne blive brugt til positive formål, fremfor kontrol eller ødelæggelse af naturen, og det er nogle af de ting som jeg mener, at vi mennesker skal tage ansvar for og være opmærksomme på.

"Alt i universet er en del af samme uendelige system"

I metafysik eksisterer et princip om korrespondens. Kort fortalt beskriver princippet, hvordan alt i universet er en del af samme uendelige system. Planeterne vibrerer på bestemte frekvenser og korresponderer derved med samme frekvenser i os mennesker. Planeterne har indflydelse på måden vi tænker, kommunikerer, føler og handler. Alle begivenheder på jorden, både kollektivt og i vores eget personlige liv, kan forklares astrologisk, hvis man aflæser det symbolsprog, som ligger i planeternes bevægelser rundt om solen, og deres indbyrdes forbindelser til hinanden.

På individniveau bliver vi, hver især påvirket af planeternes vibrationer. Måden planeterne står på i fødselshoroskopet afslører, hvilket mønster vi er komme til verden med. Og fordi planeterne forsætter med at kredse rundt om solen efter vi er blevet født, så vil forbindelserne påvirke os hver i ser forskelligt, alt efter hvilke planetkombinationer, der er tale om.

Hvis planeten Mars [krigs- og vredesplaneten] i en given periode bevæger sig hen over din sol eller måne i dit fødselshoroskop, så kan det være en god idé at tage et par dybe indåndinger, løbe ture eller bruge Mars’ egenskaber på andre hensigtsmæssige måder, såsom at arbejde hårdt og målrettet. Hvis du derimod er ubevidst om energierne, og ude af balance, så kan energiernes føre til magtkampe eller vredesudbrud.

Det er altså vigtigt at være opmærksom på, hvordan du bruger planternes energier konstruktivt til at leve i overensstemmelse med den du er og skabe den tilværelse du ønsker dig.

"Planeten Venus kan lære os, at vi ikke altid behøver at præstere for at være noget her i livet"

Hvor Mars udtrykker det maskuline og ydende princip, så er modsætningen Venus, der udtrykker det feminine og modtagende princip. Venus relater sig blandt andet til ro, nydelse, tålmodighed og rummelighed. Venus kan lære os, at vi ikke altid behøver at handle og præstere for at være noget her i livet. Den kan huske os på, at vi også har behov for ro og stilhed for at kunne være i verden. Mars og Venus principper skal balanceres, og hvis du har begge planeter stående sammen i dit horoskop, så er balance en utrolig vigtig lektie.

"Loven om tiltrækning"

Et brugbart princip indenfor metafysik som jeg vil nævnte her til sidst, er ”loven og tiltrækning”. Denne lov handler om at lige tiltrækker lige. Eller som man sagde i gamle dage: ”Som foroven, således også forneden – som i det indre, således også i det ydre”. Vi kan altså manifestere det vi drømmer om på det fysiske og ydre plan, ved først og fremmest at ændre måden vi tænker på. Igennem tankens kraft kan vi ændre vores følelser, handlinger og i sidste ende vores frekvens, til at tiltrække det vi ønsker at opnå i livet.

Hvis vi ikke er opmærksomme på vores tanker, så kan negativitet, frygt og dårlige mønstre fastholde os i en lavere vibration, som vil tiltrække mere lavt vibrerende eller negative hændelser i vores liv.

Astrologien og loven om tiltrækning spiller godt sammen, fordi man gennem astrologien kan aflæse hvilke energier, der vil flyde bedst i bestemte perioder. Som min podcast hævder, er vi alle ramt af stjernerne, og vi må derfor gå med energien, fremfor at gå imod den.

Hvis du vil vide endnu mere om astrologi, så kan du lytte til podcasten 'Ramt af stjernerne' her. Den udkommer hver 14. dag, ved nymåne og fuldmåne.